phuket travel tour
 
ภูเก็ต หน้าแรก
เกี่ยวกับทีมงาน
ติดต่อสอบถาม
เงือนไข และการจองทัวร์
ใบอนุญาต / ประกันภัย
ข้อมูลภูเก็ต
ใบอนุญาต : 32/00430
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ตกปลา เกาะรายา
เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เรือเร็ว
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์พังงา เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือใหญ่

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี ไข่นอก - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว

ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี - อ่าวพังงา - เที่ยวภูเก็ต
แฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะไข่
- เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี ไข่นอก - พังงา -
- เที่ยวภูเก็ต
ท่องเที่ยวภูเก็ตสัมผัสธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ทะเลภูเก็ต หลากหลายรูปแบบ บริเวณรอบเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ จุดชมวิว และบรรยากาศยามเย็น อาทิตย์อำลาขอบฟ้าที่สวยงที่สุด
 
อาหารภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต นอกจากมี สถานที่เที่ยว มีชื่อเสียง ยังมี อาหารพื้นบ้านภูเก็ต ที่หลากหลายชนิด บางชนิด หารับประทานได้เฉพาะที่ ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นอาหารภูเก็ต แท้จริง
 
เที่ยวภูเก็ตท่องเที่ยวภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ซึ่งถือเป็นวัดคู่เมืองภูเก็ต เป็นที่นับถือของคนภูเก็ต และนักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวภูเก็ต จนมีคำกล่าวว่า " มาภูเก็ต ไม่มาวัดฉลอง ถือว่าไม่ถึงภูเก็ต "
 
ทัวร์ภูเก็ต เส้นทางเมืองเก่าภูเก็ต ชมอาคาร บ้านเรือน สถานที่สำคัญ ในอดีต ที่ยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน ตามเส้นทาง เมืองเก่าภูเก็ต
 
 
ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต กับเว็บไซต์ เพื่อท่องเที่ยวภูเก็ต
" อันดามันทราเวล " บริษัททัวร์ภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยวภูเก็ต สัมผัสกับการพักผ่อน กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ หรือแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และ ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน และย้งสามารถกำหนดรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ได้ด้วยตนเอง
เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็เคกจทัวร์
   
แฟนตาซี
PK 01 : เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะ
พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์ เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนเมษายน 2559
ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก
 
   
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
PK 02 : ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะ
พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์ เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนเมษายน 2559
ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก
 
   
เกาะพีพี
PK 03 : ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์ เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนเมษายน 2559
ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก
 
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
   
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
PK 04 : ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะ
พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์ เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนเมษายน 2559
ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก
 
   
ภูเก็ตแฟนตาซี
PK 05 : ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะ
พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์ เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนเมษายน 2559
ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก
 
   
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
PK 06 : เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะ
พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์ เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนเมษายน 2559
ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก
 
     
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์ 3 เกาะไข่ เรือเร็ว
ราคาท่านละ 850.-
ราคาท่านละ 1,500.-
เต็มวัน ท่านละ 1,000.-
     
ทัวร์พังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู พังงา เรือใหญ่
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ราคาท่านละ ,700.-
ราคาท่านละ1,400.-
ราคาท่านละ 1,100.-
     
ทัวร์เกาะรายา เฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ตกปลา เรือใหญ่
ราคาท่านละ 1,200.-
เต็มวัน ท่านละ 900.-
ราคาท่านละ 2,100.-
     
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ราคาแบบส่วนตัว
ราคาคนไทยเฉพาะ
ราคาท่านละ
     
 
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เรือเร็ว
 
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ 2,250.-
 
  ( สิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้ )  
 
   
© Copyright 2005 - 2016. Homemediatravel All Right Reserved.