phuket travel tour
 
ภูเก็ต หน้าแรก
เกี่ยวกับทีมงาน
ติดต่อสอบถาม
เงือนไข และการจองทัวร์
ใบอนุญาต / ประกันภัย
ข้อมูลภูเก็ต
ใบอนุญาต : 32/00430
ทะเบียนพาณิชย์ : 0837314803032
ทัวร์ภูเก็ต
 
" เที่ยวภูเก็ต อิงแอบธรรมชาติ อันดามัน
สวรรค์บนพื้นทราย ฝากรอยเท้า จารึก
..... แห่งความทรงจำ ... ภูเก็ต "

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ตกปลา เกาะรายา
เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา ชมพระอาทิตย์ตก
ทัวร์พังงา เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์กระบี่

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - รอบเกาะ
เกาะพีพี ไข่นอก - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว

ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา - รอบเกาะ
แฟนตาซี - พีพี - เกาะไข่ - รอบเกาะ
เกาะพีพี ไข่นอก - พังงา - รอบเกาะ
ท่องเที่ยวภูเก็ตสัมผัสธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ทะเลภูเก็ต หลากหลายรูปแบบ บริเวณรอบเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ จุดชมวิว และบรรยากาศยามเย็น อาทิตย์อำลาขอบฟ้าที่สวยงที่สุด
 
อาหารภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต นอกจากมี สถานที่เที่ยว มีชื่อเสียง ยังมี อาหารพื้นบ้านภูเก็ต ที่หลากหลายชนิด บางชนิด หารับประทานได้เฉพาะที่ ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นอาหารภูเก็ต แท้จริง
 
เที่ยวภูเก็ตท่องเที่ยวภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ซึ่งถือเป็นวัดคู่เมืองภูเก็ต เป็นที่นับถือของคนภูเก็ต และนักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวภูเก็ต จนมีคำกล่าวว่า " มาภูเก็ต ไม่มาวัดฉลอง ถือว่าไม่ถึงภูเก็ต "
 
ทัวร์ภูเก็ต เส้นทางเมืองเก่าภูเก็ต ชมอาคาร บ้านเรือน สถานที่สำคัญ ในอดีต ที่ยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน ตามเส้นทาง เมืองเก่าภูเก็ต
 
 
ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต กับเว็บไซต์ เพื่อท่องเที่ยวภูเก็ต
" ภูเก็ต " สวรรค์สำหรับผู้เดินทางเพื่อการพักผ่อน สัมผัสธรรมชาติ ทะเลอันดามัน ทะเลภูเก็ต หมู่เกาะ ทิวทัศน์ธรรมชาติ สำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง อันดามันทราเวล เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวภูเก็ต จัดเตรียมความพร้อม มอบความประทับใจ กับโปรแกรมทัวร์ทะเล หลากหลายรุปแบบ ทั้งแบบ ทัวร์ภูเก็ตไปเช้าเย็นกลับ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และ เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกรูปแบบ การเดินทางท่องเที่ยวทะเลภูเก็ต ได้ตามที่คุณต้องการ กับราคาสำหรับคนไทย เที่ยวภูเก็ต เฉพาะ
เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็เคกจทัวร์
   
แฟนตาซี
เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 01
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี อาหารค่ำ พร้อมรถรับส่ง
เที่ยวเกาะพีพี ชมวิวรอบเกาะพีพีเล ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ
ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว
เที่ยวชมเมืองภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ชมวิวเขารัง
ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
รถรับส่งสนามบิน โรงแรม ที่พักภูเก็ต 2 คืน
 
   
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 02
เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์เกาะพีพี เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวลิง สนุกปลาสวยงาม เกาะไข่นอก
เที่ยวชมเมืองภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ชมวิวเขารัง
ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
รถรับส่งสนามบิน โรงแรม ที่พักภูเก็ต 2 คืน
 
   
เกาะพีพี
ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 03
เกาะพีพี เรือใหญ่ - อ่าวพังงา เรือเร็ว
เที่ยวเกาะพีพี ชมวิวรอบเกาะพีพีเล ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ
ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว
ล่องอ่าวพังงา ป่าโกงกาง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู หมู่บ้านเกาะปันหยี
พายแคนนู เกาะห้อง เกาะพนัก พักผ่อนเกาะนาคา
รถรับส่งสนามบิน โรงแรม ที่พักภูเก็ต 2 คืน
 
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
   
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 04
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เที่ยวเกาะพีพี ชมวิวรอบเกาะพีพีเล ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ
ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว
ล่องอ่าวพังงา ป่าโกงกาง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู หมู่บ้านเกาะปันหยี
พายแคนนู เกาะห้อง เกาะพนัก พักผ่อนเกาะนาคา
เที่ยวชมเมืองภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ชมวิวเขารัง
ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
รถรับส่งสนามบิน โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 คืน
 
   
ภูเก็ตแฟนตาซี
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 05
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เกาะไข่ 3 เกาะ - เที่ยวภูเก็ต
ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี อาหารค่ำ พร้อมรถรับส่ง
เที่ยวเกาะพีพี ชมวิวรอบเกาะพีพีเล ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ
ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว
เที่ยวทะเล 3 เกาะ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ
ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกปลาสวยงามบริเวณริมหาด
เที่ยวชมเมืองภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ชมวิวเขารัง
ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
รถรับส่งสนามบิน โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 คืน
 
   
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 06
เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวลิง สนุกปลาสวยงาม เกาะไข่นอก
ล่องอ่าวพังงา ป่าโกงกาง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู หมู่บ้านเกาะปันหยี
พายแคนนู เกาะห้อง เกาะพนัก พักผ่อนเกาะนาคา
เที่ยวชมเมืองภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ชมวิวเขารัง
ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
รถรับส่งสนามบิน โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 คืน
 
ทัวร์ภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ
   
เที่ยวภูเก็ต ล่องเรือชมเกาะพีพี เดินทางเรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวต้นไทร เรือใหญ่ เพียง 850.-
เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี ล่องเรือชม อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว
   
เที่ยวภูเก็ต เล่นน้ำเกาะพีพี เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว เพียง 1,500.-
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวลิง เพลินกับปลาสวยงามริมหาด บนเกาะไข่นอก
   
ท่องเที่ยวภูเก็ต ล่องเรือชมอ่าวพังงา
ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว เพียง 1,700.-
เที่ยวพังงา ล่องเรืออ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พักผ่อนบนเกาะนาคา
   
ภูเก็ตทัวร์ ผจภัยพายแคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่ เพียง 1,400.-
ผจภัยพายแคนนู อ่าวพังงา เกาะพนัก เกาะห้อง ถ้ำค้างคาว ชมเขาพิงกัน เขาตะปู พักผ่อนบนเกาะละวะ
   
ทะเลภูเก็ต สนุกกับการให้อาหารปลา เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว เพียง 1,000.-
เที่ยววันเดียว 3 เกาะไข่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด พักผ่อนนชายหาด
   
ท่องเที่ยวทะเล กระบี่
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือใหญ่
งดบริการชั่วคราว
   
ท่องเที่ยวทะเล กระบี่
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว เพียง 1,100.-
เที่ยวเกาะรายา เต็มอิ่มกับการพักผ่อนทะเล เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง เพลินกับปลาสวยงาม พักผ่อนบนชายหาด
   
ทัวร์ทะเล พักผ่อนเกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว เพียง 1,200.-
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง กิจกรรมกีฬาทางน้ำ บนเกาะรายา และเกาะเฮ อาหารกลางวันบนเกาะรายา กับโรงแรมหรูริมทะเล สนุกสระว่ายน้ำ พักผ่อนเก้าอี้ชายหาด
   
ทัวร์ทะเล เกาะสิมิลัน ชมโลกใต้ท้องทะเล
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว เพียง 2,400.-
สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง หลากสี สัตว์น้ำนานาชนิด พักผ่อนบนชายหาด ทรายขาวละเอียด ทิวทัศน์ธรรมชาติ
   
ทะเลภูเก็ต พักผ่อนกิจกรรมทางน้ำ เกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว เพียง 900.-
เที่ยวทะเลภูเก็ต พักผ่อนริมหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และสนุกกับกิจกรรม กีฬาทางน้ำ หลากหลายชนิด พร้อมรถรับส่ง อาหาร อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
   
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ราคาพิเศษเฉพาะคนไทย
ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ผสานกับเทคนนิด และนักแสดงกว่า 100 กว่าชีวิต สัตว์แสนรู้ พร้อมอาหารค่ำ รถรับส่ง ( เลือกได้ )
   
 
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว เพียง 2,600.-
พักผ่อนกันแนวชายหาดยาว ทรายขาวละเอียด สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล ปะการัง สัตว์น้ำนานาชนิด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
 
ทัวร์ตกปลา เกาะรายา เพียง 2,100.-
สนุกกับกีฬาตกปลา ลากปลา เส้นทางภูเก็ต เกาะรายา พักผ่อนเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง บริเวณเกาะรายา เรือขนาดใหญ่
   
 
ทัวร์อ่าวพังงา ชมพระอาทิตย์ตก เพียง 1,900.-
ล่องเรือชมอ่าวพังงา พายแคนนู เดินชมภายในถ้ำ ชมเขาพิงกัน เขาตะปู และสัมผัส ยามพระอาทิตย์ตกขณะล่องเรือชมอ่าว เรือขนาดใหญ่
   
© Copyright 2005 - 2015. Homemediatravel All Right Reserved.