phuket travel tour
 
LINE : 089-8751431
ทัวร์ภูเก็ต
 
" เที่ยวภูเก็ต อิงแอบธรรมชาติ อันดามัน
สวรรค์บนพื้นทราย ฝากรอยเท้า จารึก
..... แห่งความทรงจำ ... ภูเก็ต "
ท่องเที่ยวภูเก็ตสัมผัสธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ทะเลภูเก็ต หลากหลายรูปแบบ บริเวณรอบเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ จุดชมวิว และบรรยากาศยามเย็น อาทิตย์อำลาขอบฟ้าที่สวยงที่สุด
 
อาหารภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต นอกจากมี สถานที่เที่ยว มีชื่อเสียง ยังมี อาหารพื้นบ้านภูเก็ต ที่หลากหลายชนิด บางชนิด หารับประทานได้เฉพาะที่ ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นอาหารภูเก็ต แท้จริง
 
เที่ยวภูเก็ตท่องเที่ยวภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ซึ่งถือเป็นวัดคู่เมืองภูเก็ต เป็นที่นับถือของคนภูเก็ต และนักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวภูเก็ต จนมีคำกล่าวว่า " มาภูเก็ต ไม่มาวัดฉลอง ถือว่าไม่ถึงภูเก็ต "
 
ทัวร์ภูเก็ต เส้นทางเมืองเก่าภูเก็ต ชมอาคาร บ้านเรือน สถานที่สำคัญ ในอดีต ที่ยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน ตามเส้นทาง เมืองเก่าภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบทะเบียนอีเล็กทอนิค
 
ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
 
ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต กับเว็บไซต์ เพื่อท่องเที่ยวภูเก็ต
" ภูเก็ต " สวรรค์สำหรับผู้เดินทางเพื่อการพักผ่อน สัมผัสธรรมชาติ ทะเลอันดามัน ทะเลภูเก็ต หมู่เกาะ ทิวทัศน์ธรรมชาติ สำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง อันดามันทราเวล เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวภูเก็ต จัดเตรียมความพร้อม มอบความประทับใจ กับโปรแกรมทัวร์ทะเล หลากหลายรุปแบบ ทั้งแบบ ทัวร์ภูเก็ตไปเช้าเย็นกลับ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกรูปแบบ การเดินทางท่องเที่ยวทะเลภูเก็ต ได้ตามที่คุณต้องการ กับราคาสำหรับคนไทย เที่ยวภูเก็ต เฉพาะ
Tel. / LINE : 089-8751431
e-mail : h.phuket@gmail.com
เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็เคกจทัวร์
   
แฟนตาซี
เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 01
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ ล่องเรือขนาดใหญ่ สู่เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว และเที่ยวภูเก็ต ชมวิว ทะเลภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
   
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 02
เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวเกาะพีพี เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวลิง สนุกปลาสวยงามริมหาด เกาะไข่นอก และเที่ยวภูเก็ต ชมวิว ชายหาดภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
   
เกาะพีพี
ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 03
เกาะพีพี เรือใหญ่ - อ่าวพังงา เรือเร็ว
ท่องเที่ยวภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือขนาดใหญ่ ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ัำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว และล่องเรือเร็ว สู่ อ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พักผ่อนบนเกาะนาคา
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
   
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 04
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว ล่องเรือเร็วสู่ อ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา และเที่ยวภูเก็ต ชมวิว ชายหาดภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
   
ภูเก็ตแฟนตาซี
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 05
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ต
ท่องเที่ยวภูเก็ต ชมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ ล่องเรือใหญ่ สู่เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว ล่องเรือเร็ว สู่อ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา และเที่ยวภูเก็ต ชมวิว ทะเลภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
   
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ PK 06
เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต เที่ยวเกาะพีพี เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวลิง สนุกปลาริมหาดเกาะไข่นอก เรือเร็ว ล่องเรือเร็วสู่อ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา และเที่ยวภูเก็ต ชมวิว ชายหาดภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
ทัวร์ภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ
   
เที่ยวภูเก็ต ล่องเรือชมเกาะพีพี เดินทางเรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวต้นไทร เรือใหญ่ เพียง 850.-
เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี ล่องเรือชม อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว
   
เที่ยวภูเก็ต เล่นน้ำเกาะพีพี เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว เพียง 1,500.-
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวลิง เพลินกับปลาสวยงามริมหาด บนเกาะไข่นอก
   
ท่องเที่ยวภูเก็ต ล่องเรือชมอ่าวพังงา
ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว เพียง 1,400.-
เที่ยวพังงา ล่องเรืออ่าวพังงา พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พักผ่อนบนเกาะนาคา
   
ภูเก็ตทัวร์ ผจภัยพายแคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่ เพียง 1,400.-
ผจภัยพายแคนนู อ่าวพังงา เกาะพนัก เกาะห้อง ถ้ำค้างคาว ชมเขาพิงกัน เขาตะปู พักผ่อนบนเกาะละวะ
   
ทะเลภูเก็ต สนุกกับการให้อาหารปลา เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะไข่นอก เรือเร็ว เพียง 1,000.-
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง บนเกาะไข่นอก สนุกเพลินกับเหล่าปลาสวยงาม นานาชนิด แวกว่ายริมชายหาด พักผ่อนบนชายหาด
   
ท่องเที่ยวทะเล กระบี่
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือใหญ่ เพียง 1,500.-
ท่องเที่ยวกระบี่ เล่นน้ำ เกาะไก่ เกาะปอดะ สัมผัสสันทรายกลางทะเล ทะเลแหวก เกาะทับ พักผ่อน อ่าวนาง หาดไร่เลย์
   
ท่องเที่ยวทะเล กระบี่
ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เรือเร็ว เพียง 2,200.-
เที่ยวกระบี่ สัมผัสเว้งทะเล บริเวณเกาะห้อง เล่นน้ำ เกาะไก่ เกาะปอดะ ชมสันทราย ทะเลแหวก เกาะทับ พักผ่อน อ่าวนาง หาดไร่เลย์
   
ทัวร์ทะเล พักผ่อนเกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว เพียง 2,000.-
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง กิจกรรมกีฬาทางน้ำ บนเกาะรายา และเกาะเฮ อาหารกลางวันบนเกาะรายา กับโรงแรมหรูริมทะเล สนุกสระว่ายน้ำ พักผ่อนเก้าอี้ชายหาด
   
ทัวร์ทะเล เกาะสิมิลัน ชมโลกใต้ท้องทะเล
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว เพียง 2,300.-
สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง หลากสี สัตว์น้ำนานาชนิด พักผ่อนบนชายหาด ทรายขาวละเอียด ทิวทัศน์ธรรมชาติ
   
ทะเลภูเก็ต พักผ่อนกิจกรรมทางน้ำ เกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว เพียง 900.-
เที่ยวทะเลภูเก็ต พักผ่อนริมหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และสนุกกับกิจกรรม กีฬาทางน้ำ หลากหลายชนิด พร้อมรถรับส่ง อาหาร อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
   
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ราคาพิเศษเฉพาะคนไทย
ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ผสานกับเทคนนิด และนักแสดงกว่า 100 กว่าชีวิต สัตว์แสนรู้ พร้อมอาหารค่ำ รถรับส่ง ( เลือกได้ )
   
 
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว เพียง 2,600.-
พักผ่อนกันแนวชายหาดยาว ทรายขาวละเอียด สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล ปะการัง สัตว์น้ำนานาชนิด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
   
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮม มีเดีย ทราเวล
Tel. 089-8751431 e-mail : h.phuket@gmail.com
2006 - 2014 andaman-travel. All Rights Reserved.