phuket travel tour
 

" ภูเก็ต : เที่ยวภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต : แพ็คเกจทัวร์ "

" อันดามันทราเวล " บริษัททัวร์ภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยวภูเก็ต สัมผัสกับการพักผ่อน กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ หรือแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และ ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยว อาทิ เกาะรายา เกาะเฮ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เกาะไม้ท่อน เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่ หรือรูปแบบการล่องเรือชมอ่าวพังงา เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา ผจภัยกับการพายแคนนู ท่องเที่ยวทะเล หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หรือท่องเที่ยวภูเก็ตรูปแบบชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ พักผ่อนกับการชมการแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี นอกจากนั้น ยังสามารถกำหนด เลือกรูปแบบการพักผ่อน เที่ยวภูเก็ตได้ตามต้องการ ราคามิตรภาพ

* เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต ทัวร์คนไทย ติดต่อสอบถาม *

e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail : h.phuket@hotmail.com
   
อันดามันทราเวล เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวภูเก็ต ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบโดย " หสม. โฮม มีเดีย ทราเวล " เพียงผู้เดียว
   
อันดามัน ทราเวล
ภูเก็ต หน้าแรก
เกี่ยวกับทีมงาน
ติดต่อสอบถาม
เงือนไข / จองทัวร์ภูเก็ต
ใบอนุญาต / ประกันภัย
ข้อมูลภูเก็ต
โรงแรม ที่พักภูเก็ต
 

เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา - เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะไม้ท่อน - รายา ( เรือยอร์ช )
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ( รถยนต์ )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ( ชมการแสดง )
 

เที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพีมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไผ่ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า ( เรือเร็ว )
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก ( เรือเร็ว )
 

เที่ยวพังงา

ทัวร์พังงา พายแคนนู นาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะตาชัย ( เรือเร็ว )
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะตาชัย - เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
 

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

แฟนตาซี - พีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก (ร) - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี (ญ) - พังงา เกาะนาคา (ร)
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

พีพี (ญ) - พังงา (ร) - เที่ยวภูเก็ต
แฟนตาซี - พีพี(ญ) - ไข่นอก(ร) - ภูเก็ต
เกาะพีพี ไข่นอก (ร) - พังงา (ร) - ภูเก็ต
 
 
ทัวร์ภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต เกาะไข่นอก
แหล่งท่องเที่ยวทะเลภูเก็ต สัมผัสเกาะกลางทะเล น้ำใส ฟ้าสีคราม เหมาะแก่การพักผ่อน เล่นน้ำ ว่ายน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง เพลินกับเหล่าฝูงปลา ที่แวกว่ายบริเวณริมชายหาด ...
 
เที่ยวภูเก็ต แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสถานที่เที่ยวภูเก็ต ที่เหมาะแก่การชมทิวทัศน์ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด สามารถเดินทางท่องเที่ยวเอง หรือรับบริการ โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ ....
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต ชมเมืองเก่าภูเก็ต
สัมผัสความเป็นภูเก็ต ที่ยังคงสามารถชมได้ อาคารยุค ชิโนโปตุกีส ย่านการค้าเก่า ถนนเก่า และเป็นถนนสายแรกที่ไร้สายไฟฟ้า ชิมอาหาร พื้นบ้านของชาวภูเก็ตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ...
 

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ

ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
ราคาท่านละ 1,100.-
ราคาท่านละ 900.-
ราคาท่านละ 1,200.-
     
ทัวร์เกาะตาชัย เกาะสิมิลัน
ทัวร์ไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
ท่านละ 2,800.-
ท่านละ 1,000.-
ราคาท่านละ 2,300.-
     
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะรายา
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
เดินทางโดยเรือยอร์ช
รถยนต์ปรับอากาศ
การแสดง
ท่านละ 3,300.-
ส่วนตัวเหมาคัน
ราคาพิเศษคนไทย
     
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก
เดินทางโดยเรือใหญ่
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
ราคาท่านละ 850.-
ท่านละ 1,200.-
ท่านละ 1,500.-
     
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
ท่านละ 2,100.-
ราคาท่านละ 2,800.-
ท่านละ 1,700.-
     
ทัวร์แคนนู พังงา
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย
เดินทางโดยเรือใหญ่
เดินทางโดยเรือเร็ว
เดินทางโดยเรือเร็ว
ราคาท่านละ 1,400.-
ราคาท่านละ 2,100.-
ราคาท่านละ 2,300.-
     
   
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
   
เดินทางโดยเรือเร็ว
   
ราคาท่านละ 3,200.-
   
   
 
เที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต
ท่องเที่ยวภูเก็ต พักผอน กับแพ็คเกจทัวร์ พร้อม โรงแรม ที่พักภูเก็ต ที่คุณสามารถเลือก รูปแบบ สไตส์ สถานที่ ได้เองตามต้องการ
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน หรือ เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์

PK 01 : เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง ศิลปะ และเทคนิคทันสมัย อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
ทัวร์เกาะพีพี ( เรือขนาดใหญ่ )
ล่องเรือชมเกาะพีพี อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวต้นไทร
 
ทัวร์รอบเกาะ ( รถยนต์ )
ชมวิวภูเก็ต ชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
รวมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม โปรแกรมทัวร์
พร้อมโรงแรม ที่พัก 3 วัน 2 คืน
 

PK 02 : ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก ( เรือเร็ว )
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง ต้นไทร
เล่นน้ำ เกาะไข่นอก ปลาสวยงามริมหาด
 
ทัวร์รอบเกาะ ( รถยนต์ )
ชมวิวภูเก็ต ชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
รวมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม โปรแกรมทัวร์
พร้อมโรงแรม ที่พัก 3 วัน 2 คืน
 
 
 
   

PK 03 : ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือขนาดใหญ่ )
ล่องเรือชมเกาะพีพี อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวต้นไทร
 
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ล่องอ่าวพังงา ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พายแคนนู
เกาะห้อง เกาะพนัก พักผ่อนเกาะนาคา
 
 
รวมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม โปรแกรมทัวร์
พร้อมโรงแรม ที่พัก 3 วัน 2 คืน
 
 
 

PK 04 : เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือขนาดใหญ่ )
ล่องเรือชมเกาะพีพี อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวต้นไทร
 
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ล่องอ่าวพังงา ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พายแคนนู
เกาะห้อง เกาะพนัก พักผ่อนเกาะนาคา
 
ทัวร์รอบเกาะ ( รถยนต์ )
ชมวิวภูเก็ต ชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
รวมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม โปรแกรมทัวร์
พร้อมโรงแรม ที่พัก 4 วัน 3 คืน
 
   

PK 05 : ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง ศิลปะ และเทคนิคทันสมัย อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
ทัวร์เกาะพีพี ( เรือขนาดใหญ่ )
ล่องเรือชมเกาะพีพี อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวต้นไทร
 
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด
 
ทัวร์รอบเกาะ ( รถยนต์ )
ชมวิวภูเก็ต ชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
รวมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม โปรแกรมทัวร์
พร้อมโรงแรม ที่พัก 4 วัน 3 คืน
 

PK 06 : ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก ( เรือเร็ว )
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง ต้นไทร
เล่นน้ำ เกาะไข่นอก ปลาสวยงามริมหาด
 
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ล่องอ่าวพังงา ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พายแคนนู
เกาะห้อง เกาะพนัก พักผ่อนเกาะนาคา
 
ทัวร์รอบเกาะ ( รถยนต์ )
ชมวิวภูเก็ต ชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
รวมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โรงแรม โปรแกรมทัวร์
พร้อมโรงแรม ที่พัก 4 วัน 3 คืน
 
 
© Copyright 2005 - 2017. Homemediatravel All Right Reserved.