ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา - เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน ไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ ( รถยนต์ )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
 

เที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ่
 

เที่ยวพังงา

ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ( เรือเร็ว )
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - ทัวร์เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี - ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก - ทัวร์พังงา แคนนู
 

ภาพถ่าย ภูเก็ต

ภาพนักท่องเที่ยว เที่ยวภูเก็ต
ภาพนักท่องเที่ยว ทัวร์ภูเก็ต
ภาพแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต
 
 

ทัวร์ภูเก็ต : ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต สัมผัสท้องทะเลอันดามัน กับการ ท่องเที่ยวภูเก็ต วันเดียว 3 เกาะ กับทัวร์ภูเก็ต พักผ่อน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เดินทางกับ ทัวร์ภูเก็ต โดยเรือเร็ว พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
 
ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่
เที่ยวภูเก็ต เกาะไข่
ท่องเที่ยวภูเก็ต เกาะไข่
     
ทัวร์ทะเล เกาะไข่
เที่ยวทะเล เกาะไข่
ท่องเที่ยวทะเล เกาะไข่
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด
พาหนะ : เรือเร็ว ( Speed boat )
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
 
โปรแกรมทัวร์เต็มวัน
ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,000.- บาท
ราคาทัวร์ เด็ก ท่านละ 900.- บาท
 
โปรแกรมทัวร์ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )
ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 800.- บาท
ราคาทัวร์ เด็ก ท่านละ 700.- บาท
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail :h.phuket@hotmail.com
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เต็มวัน
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
09.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่ เกาะกลางอันดามัน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน เป็นส่วนหนึ่งของเกาะไข่
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  พร้อมพักผ่อนกับธรรมชาติบนชายหาด
  จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะไข่ใน
  อิ่มกับอาหารแล้ว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว จากเกาะไข่ใน สู่เกาะไข่นุ้ย
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปะการัง และสัตว์น้ำ
  สนุกกับการว่ายน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  ปลาสวยงาม และสัตว์น้ำนานาชนิด
  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นอก
  สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียดบนชายหาด
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  และปลาสวยงามนานาชนิด
  ที่แวกว่ายบริเวณริมชายหาด พร้อมพักผ่อนชายหาด
15.45 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่ภูเก็ต
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งโรงแรม ที่พัก
   
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ครึ่งวันเช้า
07.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
08.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
10.00 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
11.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
13.20 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
   
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ครึ่งวันบ่าย
12.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
13.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
13.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
15.15 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
16.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
18.30 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
   
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ( ทัวร์ครึ่งวันไม่มีอาหาร )
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์
 
หมายเหตุ
โปรแกรมทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่น ลม
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่ง นอกจากบริเวณที่ระบุดัง ต้องจ่ายเพิ่ม
กิจกรรมบนชายหาดไม่รวม ตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด
เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 9 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( ต่างชาติจ่ายเพิ่ม )
ราคาทัวร์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีองค์กร ราคาทัวร์ ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองทัวร์โดยโอนมัดจำผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ภูเก็ต
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.