เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา - เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน ไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ ( รถยนต์ )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
 

เที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ
 

เที่ยวพังงา

ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ( เรือเร็ว )
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - ทัวร์เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี - ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก - ทัวร์พังงา แคนนู
 

ภาพถ่าย ภูเก็ต

ภาพนักท่องเที่ยว เที่ยวภูเก็ต
ภาพนักท่องเที่ยว ทัวร์ภูเก็ต
ภาพแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต
 
 

เที่ยวภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ( ส่วนตัว )

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต ชมทิวทัศน์รอบเกาะภูเก็ต กับทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต ชมทิวทัศน์ เขารัง เส้นทางเมืองเก่าภูเก็ต ถนนคนเดิน สัมผัสอาหารพื้นบ้านคนภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ชมจุดชมวิว 3 อ่าว สัมผัสทะเลภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน และทิวทัศน์ แหลมพรหมเทพ เดินทางท่องเที่ยวภูเก็ต แบบส่วนตัวเฉพาะคุณเท่านั้น บริการโดย ทัวร์ภูเก็ต
 
ทัวร์ภูเก็ต ถนนถลาง
เที่ยวภูเก็ต แหลมพรหมเทพ
ท่องเที่ยวภูเก็ต จุดชมวิว 3 อ่าว
     
วัดฉลอง ภูเก็ต
วัดฉลอง ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต วัดฉลอง
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
กิจกรรม : ชมวิวภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
พาหนะ : รถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขึันไป
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
 
เที่ยวแบบ เหมาคัน รถเก๋งคันละ 2,300.- บาท รถตู้คันละ 2,800.- บาท
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail :h.phuket@hotmail.com
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
14.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อท่องเที่ยวชมภูเก็ต
  ชมเมืองภูเก็ตจากมุมสูง บริเวณเนินเขากลางเมือง เขารัง
  สัมผัสธรรมชาติพรรณไม้ และทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตระยะกว้าง
  ชมบริเวณจุดชมวิวที่ยื่นออกสู่หน้าผา ของเขารัง
  ชมเส้นทางเมืองเก่า ถนนถลาง ถนนดีบุก
  อาคารยุค ชิโนโปตุกีส
  และถนนสายแรกของภูเก็ต ที่ไร้เสาไฟฟ้า
  ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านจากคนท้องถิ่น
  จากนั้นแวะชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์
  เลือกซื้อสินค้าแปรรูป
  และผลิตภัณฑ์มุกแท้ ของจังหวัดภูเก็ต
  นมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง วัดคู่เมืองภูเก็ต
  ชมพระมหาเจดีย์ ทิวทัศน์ด้านบน และกุฏิหลวงพ่อแช่ม เรือนไม้สักทั้งหลัง
  สัมผัสทะเลภูเก็ต ชายหาดที่มีชื่อเสียง หาดป่าตอง
  และชายหาดที่มีแนวยาวติดกัน หาดกะตะ หาดกะรน
  แวะจุดชมวิว 3 อ่าว สามารถมองเห็น
  หาดกะตะน้อย หาดกะตะ หาดกะรน
  สัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์บริเวณ
  แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยที่สุด
  และประภาคาร กาญจนภิเษก บริเวณเนินเขา
  สัมผัสบรรยากาศยาม พระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า ปลายแหลม
18.45 น. เดินทางกลับโรงแรม
 
โปรแกรมทัวร์รายการต่อไปนี้
รถรับส่งโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุ
น้ำมันรถยนต์ ในการทำโปรแกรมทัวร์
พนักงานขับประจำรถตลอดโปรแกรมทัวร์
 
หมายเหตุ
โปรแกรม เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาโปรแกรมทัวร์ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ( กรณีเกินคิดชั่วโมงละ 500 )
โปรแกรมทัวร์ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหาร และเครื่องดื่ม
 
เงือนไข
รถตู้ปรับอากาศ จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 6 ท่าน ( กรณีเกินจ่ายเพิ่ม )
รถเก๋งปรับอากาศ จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 3 ท่าน
ราคาขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่ม )
ราคาทัวร์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีองค์กร ราคาทัวร์ ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองทัวร์โดยโอนมัดจำผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ภูเก็ต
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
   
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.