ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา - เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน ไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ ( รถยนต์ )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
 

เที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ่
 

เที่ยวพังงา

ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ( เรือเร็ว )
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - ทัวร์เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี - ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก - ทัวร์พังงา แคนนู
 

ภาพถ่าย ภูเก็ต

ภาพนักท่องเที่ยว เที่ยวภูเก็ต
ภาพนักท่องเที่ยว ทัวร์ภูเก็ต
ภาพแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต
 
 

PK : 05 ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพีไข่นอก เรือเร็ว - ทัวร์พังงา แคนนู เรือเร็ว
ประเภท : ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม ที่พักภูเก็ต
สถานที่ : เกาะพีพี / เกาะไข่นอก / อ่าวพังงา / เกาะนาคา
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ล่องเรือ พายแคนนู
จำนวน : ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ( กรณีเดินทางคนเดียว จ่ายเพิ่ม )
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
สถานที่เที่ยว โปรแกรมเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก »» คลิก
ล่องเรือโดยเรือเร็ว เล่นน้ำ อ่าวมาหยา, อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเละ, อ่าวลิง, ดำผิวน้ำ, ชมบริเวณถ้ำไวกิ้ง, เดินเล่นอ่าวต้นไทร, เกาะไข่นอก
 
สถานที่เที่ยว โปรแกรมทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา »» คลิก
ล่องเรือเร็ว ชมอ่าวพังงา ป่าโกงกาง พายแคนนู เกาะห้อง ชมเขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี เกาะนาคา
 
อ่าวต้นไทร เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
เที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหยา
อ่าวต้นไทร เกาะพีพี
เกาะพีพี
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
ท่องเที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหยา
เที่ยวทะเล เกาะไข่
เกาะไข่นอก
อ่าวต้นไทร เกาะพีพี
เกาะไข่นอก
เกาะไข่นอก
ทัวร์อ่าวพังงา
โรงเรียน เกาะปันหยี พังงา
เที่ยวพังงา เขาตะปู
อ่าวพังงา
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
เขาตะปู อ่าวพังงา
ท่องเที่ยวพังงา เขาพิงกัน
ทัวร์พังงา
เกาะปันหยี
เขาพิงกัน อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
ท่องเที่ยวภูเก็ต วันแรก : เดินทางเข้าพักโรงแรม
xx.xx น. รถรอรับบริเวณสนามบินภูเก็ต เพื่อส่งโรงแรม
  เดินทางถึงโรงแรม ดำเนินการ Check In เข้าห้องพัก
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม
07.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือภูเก็ต
09.00 น. ออกเดินทางสู่ทะเลอันดามัน " หมู่เกาะพีพี "
09.55 น. ถึงบริเวณเกาะพีพีเล สนุกบนอ่าวมาหยา
  เล่นน้ำ ดำน้ำ ชมธรรมชาติริมหาด บันทึกภาพ
  จากนั้นเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง บริเวณอ่าวโล๊ะซามะ
  ชมธรรมชาติบริเวณอ่าวปิเละ และด้านหน้าถ้ำไวกิ้ง
  จากนั้นเพลินกับเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง บริเวณอ่าวลิง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน
  จากนั้นเดินเล่น พักผ่อนชมธรรมชาติ
13.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะกลางอันดามัน " เกาะไข่นอก "
  ถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาว น้ำใส
  สนุกกับเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง เพลินปลาสวยงามริมหาด
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต
16.30 น. ถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม
  ถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ล่องเรืออ่าวพังงา เกาะนาคา
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือภูเก็ต
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว จากท่าเรือ สู่ อ่าวพังงา
  เดินทางถึงอ่าวพังงา ชมธรรมชาติบริเวณ เกาะพนัก
  สนุกผจภัยกับการพายแคนนู บริเวณ เกาะห้อง
  จากนั้นออกเดินทางสู่ เขาพิงกัน เขาตะปู
  สถานที่เคยถ่ายทำภาพยนต์ เจมส์บอนส์
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณ เกาะปันหยี
  สัมผัสสนามฟุตบอลลอยน้ำ และโรงเรียนกลางทะเล
  เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากคนท้องถิ่น
13.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่ เกาะนาคา
  เดินทางถึงบริเวณเกาะนาคา สัมผัสธรรมชาติ
  เล่นน้ำ พักผ่อนริมหาด ตามอัธยาศัย
15.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับภูเก็ต
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม
  ถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่องเที่ยวภูเก็ต วันที่สี่่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม
  พักผ่อนบริเวณโรงแรม หรือเดินเล่น
  ( สามารถซื้อโปรแกรมทัวร์เพิ่มได้ )
12.00 น. ดำเนินการ Check Out
  รถรอรับเพื่อส่งสนามบินภูเก็ต
  ถึงบริเวณสนามบินภูเก็ต
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ภูเก็ต
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail :h.phuket@hotmail.com
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ( รับส่งแบบส่วนตัว )
รถรับส่ง โรงแรม ท่าเรือ ตามโปรแกรมระบุ
ทัวร์ทะเล อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ

อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

เรือพายแคนนู เสื้อชูชีพ ( ทัวร์พังงา )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์
โรงแรม ห้องพัก จำนวน 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 
หมายเหตุ
เที่ยวทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่นลมทะเล
กิจกรรมบนชายหาด ไม่รวม ตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด
มีมัคคุเทศก์เฉพาะช่วงท่องเที่ยวทะเลเท่านั้น
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
แพ็คเกจทัวร์รวมอาหารเฉพาะที่ระบุในโปรแกรมทัวร์เท่านั้น
ห้องละ 2 ท่าน กรณี 3 ท่าน 1 ท่านเตียงเสริม (พักคนเดียวจ่ายเพิ่ม)
เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 9 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( ต่างชาติจ่ายเพิ่ม )
แพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมการต่อไปนี้
ราคาแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทาง มา - กลับ ภูเก็ต
ราคาแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่า Surcharhe ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เงือนไข การจองแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
จองแพ็คเกจทัวร์ โดยชำระค่ามัดจำ โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยัน
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
หมายเหตุ :
ราคารวม รถรับส่ง โรงแรม โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต ตามที่ระบุ
ราคาแพ็คเกจทัวร์ ขึ้นอยู่กับ โรงแรมที่เลือกพัก และระยะเวลาที่ระบุ
สามารถดูรายละเอียดโรงแรม โดยคลิกห้องพักของแต่ละโรงแรม
 
ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ( ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด )
โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต ตัวเมือง
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 พย. 60 - 28 ธค. 60
5,990.-
4,690.-
4,090.-
29 ธค. 60 - 02 มค. 61
6,790.-
4,690.-
4,090.-
03 มค. 61 - 14 กพ. 61
5,990.-
4,690.-
4,090.-
15 กพ. 61 - 21 กพ. 61
6,790.-
4,690.-
4,090.-
22 กพ. 61 - 30 เมย. 61
5,990.-
4,690.-
4,090.-
 
ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ( ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด )
โรงแรม เมโทรโพล ภูเก็ต ตัวเมือง
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 พย. 60 - 20 ธค. 60
5,390.-
-
4,090.-
 
ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ( ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด )
โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท หาดป่าตอง
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 พย. 60 - 30 พย. 60
8,390.-
6,190.-
4,290.-
01 ธค. 60 - 31 มค. 61
8,890.-
6,190.-
4,290.-
01 กพ. 61- 30 เมย. 61
8,390.-
6,190.-
4,290.-
24ธค.60 Gala Dinner ผู้ใหญ่ท่านละ 2,500.- / เด็กท่านละ 1,500.-
31ธค.60 Gala Dinner ผู้ใหญ่ท่านละ 3,500.- / เด็กท่านละ 2,100.-
 
ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ( ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด )
โรงแรม รอยัลปาล์มบีช ฟร้อน หาดป่าตอง
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 พย. 60 - 15 ธค. 60
7,090.-
5,590.-
4,290.-
16 ธค. 60 - 23 ธค. 60
8,290.-
6,190.-
4,290.-
24 ธค. 60 - 05 มค. 61
8,990.-
7,690.-
4,290.-
06 มค. 61 - 31 มค. 61
8,290.-
6,190.-
4,290.-
01 กพ. 61 - 30 เมย. 61
7,090.-
5,590.-
4,290.-
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.